" You're my heart, You're my soul, You're my everything...PAPA N MAMA :) "
Hakim Birthday
Friday, May 8, 2009

PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI BERSALIN

Dipetik dari laman www.jpa.gov.my


KERAJAAN MALAYSIA
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2009
PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI BERSALIN
PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

TUJUAN
1. Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan berhubung penambahbaikan kemudahan Cuti Bersalin kepada pegawai Perkhidmatan Awam.

LATAR BELAKANG
2. Kemudahan Cuti Bersalin diperuntukkan kepada pegawai Perkhidmatan Awam selama 60 hari yang dikira mulai dari tarikh pegawai bersalin. Pegawai hendaklah mengemukakan perakuan bersalin dan permohonan cuti kepada Ketua Jabatan sepertimana yang dijelaskan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 bagi tujuan diluluskan Cuti Bersalin.

PELAKSANAAN
3. Penambahbaikan kemudahan Cuti Bersalin kepada pegawai Perkhidmatan Awam adalah seperti berikut:
a. pegawai boleh menggunakan Cuti Bersalin lebih awal dari tarikh bersalin iaitu pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin;
b. pegawai perlu mengemukakan dokumen sokongan daripada hospital/ klinik Kerajaan atau swasta yang mengesahkan tarikh dijangka bersalin bagi membolehkan Ketua Jabatan meluluskan permohonan Cuti Bersalin dengan menggunakan borang seperti di Lampiran surat pekeliling perkhidmatan ini;
c. tempoh Cuti Bersalin yang diambil lebih awal dari tarikh dijangka bersalin ini adalah termasuk di dalam jumlah 60 hari Cuti Bersalin yang diperuntukkan kepada pegawai;
d. kemudahan Cuti Bersalin yang diambil lebih awal ini disediakan sebagai suatu pilihan kepada pegawai. Pegawai yang tidak berhasrat menggunakan kemudahan Cuti Bersalin lebih awal boleh menggunakan Cuti Bersalin tertakluk kepada kaedah sedia ada iaitu bermula dari tarikh pegawai bersalin sepertimana yang dijelaskan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 atau pindaannya dari semasa ke semasa; dan
e. Ketua Jabatan hendaklah memastikan kemudahan Cuti Bersalin yang diambil lebih awal ini direkod di dalam Buku Perkhidmatan pegawai.

TARIKH KUATKUASA
4. Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Mei 2009.

PEMAKAIAN
5. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Surat Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
( TAN SRI ISMAIL ADAM )
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Malaysia
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA
PUTRAJAYA
20 April 2009
Semua Ketua Setiausaha Kementerian
Semua Ketua Jabatan Persekutuan
Semua Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri
Semua Pihak Berkuasa Berkanun
Semua Pihak Berkuasa Tempatan

p/s: Memandangkan saya dijangka bersalin early august...buat masa ni...saya nyer plan...bercuti bersalin seperti biasa la rasanya better....sebab nanti ada masa yang panjang sket ngan new baby.....tu jer....nak biasakan anak duk umah bbsitter lagi..take time gak tuh....tp kalau akhir pregnant itu sudah tak larat nak buek cam ner kan....kena la cuti awai gak kan.....:)
posted by Mama Hakim @ 9:44 PM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home