" You're my heart, You're my soul, You're my everything...PAPA N MAMA :) "
Hakim Birthday
Friday, November 26, 2010

Kisah dan Teladan...

LAHAULAWALA QUWWATAILLABILLAH
Bacalah..... .sbg PERINGATAN kita bersama...
Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, Hasan (bukannama sebenarnya), mengajak ibunya untuk menunaikan rukun Islam yangkelima.Sarah (juga bukan nama sebenarnya), sang Ibu, tentu senangdengan ajakan anaknya itu. Sebagai muslim yang mampu secara material,merekamemang berkewajiban menunaikan ibadah Haji. Segala kelengkapan sudahdisiapkan.ibu anak-anak ini akhirnya berangkat ke tanah suci. Keadaan keduanya sihat walafiat, tak kurang satu apapun.


Tiba harinya mereka melakukanthawaf dengan hati dan niat ikhlas menyeru panggilan Allah, TuhanSemesta Alam. "Labaik Allahuma labaik, aku datang memenuhi seruanMu yaAllah". Hasan menggandeng ibunya dan berbisik, "Ummi undzur ila Ka'bah (Bu,lihatlah Ka'bah)." Hasan menunjuk kepada bangunan empat persegiberwarna hitam itu. Ibunya yang berjalan di sisi anaknya tak beraksi diaterdiam. Perempuan itu sama sekali tidak melihat apa yang ditunjukkan olehanaknya.Hasan kembali membisiki ibunya. Ia tampak bingung melihat raut wajahibunya. Di wajah ibunya tampak kebingungan. Ibunya sendiri takmengerti mengapa ia tak bisa melihat apapun selain kegelapan. beberapakali iamengusap-usap matanya, tetapi kembali yang tampak hanyalah kegelapan.Padahal, tak ada masalah dengan kesihatan matanya.. Beberapa minit yanglalu dia masih melihat segalanya dengan jelas, tapi mengapa memasukiMasjidil Haram segalanya menjadi gelap gulita.


Tujuh kali Haji Anakyang sholeh itu bersimpuh di hadapan Allah.. Ia shalat memohon ampunan-Nya.Hati Hasan begitu sedih. Siapapun yang datang ke Baitulah, mengharaprahmatNYA.Terasa hampa menjadi tamu Allah, tanpa menyaksikan segalakebesaran-Nya, tanpa merasakan kuasa-Nya dan juga rahmat-Nya.Hasan tidak berkecil hati, mungkin dengan ibadah dan taubatnya yangsungguh-sungguh, Ibundanya akan dapat merasakan anugerah-Nya, denganmenatap Ka'bah, kelak. Anak yang soleh itu berniat akan kembalimembawa ibunya berhaji tahun depan. Ternyata nasib baik belum berpihakkepadanya. Tahun berikutnya kejadian serupa terulang lagi. Ibunya kembalidibutakan didekat Ka'bah, sehingga tak dapat menyaksikan bangunan yang merupakansymbol persatuan umat Islam itu. Wanita itu tidak dapat melihatKa'bah. Hasan tidak patah arang. Ia kembali membawa ibunya ke tanah suci tahunberikutnya. Anehnya, ibunya tetap saja tak dapat melihat Ka'bah. Setiap berada diMasjidil Haram, yang tampak di matanya hanyalah gelap dan gelap.Begitulah keganjilan yang terjadi pada diri Sarah. hingga kejadian ituberulang sampai tujuh kali menunaikan ibadah haji.Hasan tak habisfikir, dia tak mengerti, apa yang menyebabkan ibunya menjadi buta di depanKa'bah.. Padahal, setiap kali berada jauh dari Ka'bah, penglihatannya selalunormal. Dia bertanya-tanya, apakah ibunya punya kesalahan sehinggamendapat azab dari Allah SWT ?.


Apa yang telah diperlakukan ibunya,sehingga mendapat musibah seperti itu ? Segala pertanyaan berkecamukdalam dirinya. Akhirnya diputuskannya untuk mencari seorang alimulama, yang dapat membantu permasalahannya.Beberapa saat kemudian ia mendengar ada seorang ulama yang terkenalkerana kesohlehannya dan kebaikannya di Abu Dhabi (Uni Emirat)..


Tanpakesulitan bererti, Hasan dapat bertemu dengan ulama yang dimaksud. Iapun mengutarakan masalah kepada ulama yang soleh ini. Ulama itumendengarkan dengan saksama, kemudian meminta agar Ibu Hasan perlumenelefonnya. Anak yang berbakti ini pun pulang. Setibanya di tanahkelahirannya, dia meminta ibunya untuk menghubungi ulama di Abu Dhabitersebut.Beruntung, sang Ibu mau memenuhi permintaan anaknya. Ia pun menelefonulama itu, dan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya di tanahsuci. Ulama itu kemudian meminta Sarah introspeksi, mengingat kembali,mungkin ada perbuatan atau peristiwa yang terjadi padanya di masalalu, sehingga ia tidak mendapat rahmat Allah. Sarah diminta untuk bersikapterbuka, mengatakan dengan jujur, apa yang telah dilakukannya. . "Andaharus berterus-terang kepada saya, karana masalah anda bukan masalahsenang," kata ulama itu pada Sarah. Sarah terdiam sejenak. Kemudiandia meminta waktu untuk memikirkannya.


Tujuh hari berlalu, akan tetapiulama itu tidak mendapat sebarang khabar dari Sarah.Pada minggu kedua setelah percakapan pertama mereka, akhirnya Sarahmenelefon. "Ustaz, waktu masih muda, saya bekerja sebagai jururawatdi rumah sakit," cerita Sarah akhirnya."Oh, bagus..... Pekerjaan jururawat adalah pekerjaan mulia," potongulama itu."Tapi saya mencari wang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, tidak peduli, apakah carasaya itu halal atau haram," ungkapnya terus terang. Ulama itu terkejut.. Iatidak menyangka wanita itu akan berkata demikian."Disana..... " sambung Sarah, "Saya sering kali menukar bayi, karanatidak semua ibu senang dengan bayi yang telah dilahirkan. Kalau ada yangmenginginkan anak laki-laki, padahal bayi yang dilahirkannyaperempuan, dengan imbuhan wang, saya tukar bayi-bayi itu sesuai dengan keinginanmereka."Ulama tersebut amat terkejut mendengar penjelasan Sarah"Astagfirullah. ....." betapa tega wanita itumenyakiti hati para ibu yang diberi amanah Allah untuk melahirkananak. bayangkan, betapa banyak keluargayang telah dirosaknya, sehingga tidak jelas nasabnya. Apakah Sarahtidak tahu, bahawa dalam Islam menjaga nasab atau keturunan sangat penting.Jika seorang bayi ditukar, tentu nasabnya menjadi tidak jelas.Padahal, nasab ini sangat menentukan dalam perkawinan, terutama dalammasalah mahram atau muhrim, iaitu orang-orang yang tidak bolehdinikahi."Cuma itu yang saya lakukan," ucap Sarah. "Cuma itu ?"tanya ulama terperanjat."Tahukah anda bahawa perbuatan anda itu dosa yang luar biasa, betapabanyak keluarga yang sudah anda hancurkan!". ucap ulama dengan nadatinggi."Lalu apa lagi yang Anda kerjakan? "tanya ulama itu lagi sedikit kesal. "Di rumah sakit, saya jugamelakukan tugas memandikan orang mati." "Oh bagus, itu juga pekerjaan mulia," kata ulama. "Ya, tapi saya memandikan orang mati karana ada kerja sama dengan tukang sihir." "Maksudnya?" tanya ulama tidak mengerti. "Setiap saya bermaksudmenyengsarakan orang, baik membuatnya mati atau sakit, segala perkakassihir itu sesuai dengan syaratnya, harus dipendam di dalam tanah. Akantetapi saya tidak menguburnya di dalam tanah, melainkan saya masukkanbenda-benda itu ke dalam mulut orang yang mati.""Suatu kali, pernah seorang alim meninggal dunia. Seperti biasa, sayamemasukkan berbagai barang-barang tenung seperti jarum, benang danlain-lain ke dalam mulutnya. Entah mengapa benda-benda itu sepertiterpental, tidak hendak masuk, walaupun saya sudah menekannyadalam-dalam. Benda-benda itu selalu kembali keluar. Saya cuba lagi begituseterusnya berulang-ulang. Akhirnya, emosi saya memuncak, saya masukkan benda itudan saya jahit mulutnya. Cuma itu dosa yang saya lakukan." Mendengarpertuturan Sarah yang datar dan tanpa rasa dosa, ulama itu berteriakmarah."Cuma itu yang kamu lakukan ?". "Masya Allah....!!! Saya tidak dapatbantu anda. Saya angkat tangan"Ulama itu amat sangat terkejutnya mengetahuiperbuatan Sarah. Tidak pernah terbayang dalam hidupnya ada seorangmanusia, apalagi dia adalah wanita, yang memiliki nurani begitu tega,begitu keji. Tidak pernah terjadi dalam hidupnya, ada wanita yang melakukan perbuatansekeji itu. Akhirnya ulama itu berkata, "Anda harus memohon ampunkepada Allah, kerana hanya Dialah yang dapat mengampuni dosa Anda."Bumi menolaknya. Setelah beberapa lama, sekitar tujuh hari kemudianulama tidak mendengar khabar selanjutnya dari Sarah.


Akhirnya iamendapat tahu dengan menghubunginya melalui telepon. Ia berharap Sarahtelah bertaubat atas segala yang telah diperbuatnya. . Ia berharap Allahakan mengampuni dosa Sarah, sehingga Rahmat Allah datangkepadanya.Kerana tak juga memperoleh khabar, ulama itu menghubungikeluarga Hasan di Mesir.Kebetulan yang menerima telepon adalah Hasan sendiri. Ulama menanyakankhabar Sarah,ternyata khabar duka yang diterima ulama itu. "Ummi sudahmeninggal dua hari setelah menelefon ustad," ujar Hasan. Ulama ituterkejut mendengar khabar tersebut. "Bagaimana ibumu meninggal, Hasan?". tanya ulama itu.Hasan pun akhirnya bercerita : Setelah menelefon ulama, dua harikemudian ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Yang mengejutkanadalah peristiwa penguburan Sarah. Ketika tanah sudah digali, untuk kemudian dimasukkan jenazah atas izin Allah, tanah itu rapat kembali, tertutup dan mengeras. Para penggali mencari lokasi lain untuk digali. Peristiwa itu berulang kembali.Tanah yang sudah digali kembali menyempit dan tertutup rapat. Peristiwa ituberlangsung begitu cepat, sehingga tidak seorangpun penghantar jenazahyang menyedari bahawa tanah itu kembali rapat.Peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Para penghantar yangmenyaksikan peristiwa itu merasa ngeri dan merasakan sesuatu yang anehterjadi.Mereka yakin, kejadian tersebut pastilah berkaitan denganperbuatan si mayat. Waktu terus berlalu, para penggali kubur putus-asa kerana pekerjaanmereka tak juga selesai. Siang pun berlalu, petang menjelang, bahkansampai hampir maghrib, tidak ada satu pun lubang yang berhasil digali.Mereka akhirnya pasrah, dan beranjak pulang. Jenazah itu dibiarkansaja tergeletak di hamparan tanah kering kerontang..Sebagai anak yang begitu sayang dan hormat kepada ibunya, Hasan tidaktega meninggalkan jenazah orang tuanya ditempat itu tanpa dikubur.Kalaupun dibawa pulang, rasanya tidak mungkin. Hasan termenung ditanah perkuburan seorang diri. Dengan izin Allah, tiba-tiba berdiri seoranglaki-laki yang berpakaian hitam panjang, seperti pakaian khusus orangMesir.Lelaki itu tidak tampak wajahnya, kerana terhalang tutup kepalanyayang menjorok ke depan. Laki-laki itu mendekati Hasan kemudian berkatapadanya," Biar aku tangani jenazah ibumu, pulanglah!". kata orang itu.Hasan lega mendengar bantuan orang tersebut, Ia berharap laki-laki ituakan menunggu jenazah ibunya. Syukur-syukur menggali lubang dankemudian mengebumikan ibunya. "Aku minta supaya kau jangan menengok kebelakang, sampai tiba di rumahmu, "pesan lelaki itu. Hasan mengangguk,kemudian ia meninggalkan pemakaman. Belum sempat ia di luar lokasipemakaman,terselit keinginannya untuk mengetahui apa yang terjadidengan jenazah ibunya.Sedetik kemudian ia menengok ke belakang. Betapa pucat wajah Hasan,melihat jenazah ibunya sudah dililit api, kemudian api itu menyelimutiseluruh tubuh ibunya. Belum habis rasa herannya, sedetik kemudian dariarah yang berlawanan, api menerpa wajah Hasan. Hasan ketakutan.Denganlangkah seribu, dia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Demikianyang diceritakan Hasan kepada ulama itu. Hasan juga mengaku, bahwa separuhwajahnya yang tertampar api itu kini berbekas kehitaman keranaterbakar.Ulama itu mendengarkan dengan seksama semua cerita yang diungkapkanHasan. Dia menyarankan, agar Hasan segera beribadah dengan khusyuk danmeminta ampun atas segala perbuatan atau dosa-dosa yang pernahdilakukan oleh ibunya. Akan tetapi, ulama itu tidak menceritakan kepada Hasan,apa yang telah diceritakan oleh ibunya kepada ulama itu. Ulama itumeyakinkan Hasan, bahwa apabila anak yang soleh itu memohon ampundengan sungguh-sungguh, maka bekas luka di pipinya dengan izin Allah akanhilang.Benar saja,tak berapa lama kemudian Hasan kembali memberitahu ulamaitu, bahawa lukanya yang dulu amat terasa sakit dan panas luar biasa,semakin hari bekas kehitamannya hilang. Tanpa tahu apa yang telah dilakukanibunya selama hidup, Hasan tetap mendoakan ibunya. Ia berharap, apapunperbuatan dosa yang telah dilakukan oleh ibunya, akan diampuni olehAllah SWT.Semoga kisah nyata dari Mesir ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.
(courtesy of email sender...just to share..wallahu'alam..)
posted by Mama Hakim @ 2:02 PM   0 comments

RENUNGAN....

"Salah satu contoh orang yang kuat imannya adalah ia dapat menahan marah dan cepat pula menghilangkan kemarahannya serta mudah memaafkan orang lain.."


posted by Mama Hakim @ 8:39 AM   0 comments
Thursday, November 25, 2010

Alhamdulillah.....:)

Syukur...syukur...
Alhamdulillah....
congratz to myself
for the effort n excellent result.
this cert special dedicated to my triple Hakims
Amirul Hakim
Amsyar Hakim
n
Papa Hakims
TQVM...for all the support dan "pengorbanan itu"
posted by Mama Hakim @ 2:50 PM   0 comments
Friday, November 19, 2010

5th Anniversary

5 years of togetherness, 5 years of happiness, 5 years of making dreams come true, 5 years of sharing, 5 years of trust, 5 beautiful years. Happy 5th Anniversary.
Pa....all my love for you FREE of charge!wishing u a very happy ANNIVERSARY!!!!!
semoga lebih dirahmati dan diberkati Allah s.w.t selalu di samping
our cute n smart 2 hakims...:)
lots of luv:
~Mamahakims aka Ayang~
posted by Mama Hakim @ 2:26 PM   0 comments
Thursday, November 18, 2010

Oooo...yeahhhhh (calling the mood)

Salam EidulAdha utk sema blog readers yang beragama islam...
hari ni 11 zulhijjah.....2nd raya qurban..
tp dah masuk opis ari ni...
yg best...jln lengang giler ari ni....
raya qurban tak balik memana pong...
time constraint..
dateline system dah makin dekat....
time is running out....
which is 29 nov aka isnin depan n depan have to UAT session wit users...
mcm mana mau cuti ma....
system development not 100% completed ma....
so kena la korban masa utk tidak bercuti..
pengorbanan jugak namannya tu..
insyaAllah ada ganjaran dariNYA...amin...
tp tak balik kg pong alhamdulillah dpt jugak berkumpul sedara mara di KL...
my PIL n MIL semalam dtg beraya di KL...
ari ni PIL n MIL n ipo duai berangkat ke bandung n jakarta....
cuti2 akhir tahun....
sonoknya kalau dpt join...
n family mak ngah dr trg pong datang KL semalam...
tq bwk fresh daging qurban dr kg....
atuk yg kirim...
atuk tak dpt dtg musim2 macam ni.....busy ayahanda ku itu!!!
insyaAllah diorg akan berangkat blk ke ganu hari ni jugak jika urusan visa selesai ari ni..
arap2 tak selesai ari ni..hahahha
jahat tak???
meriah sket umah tecek kami tu..
hihiihih
sebenarnya dah lama tak hapdet blog ni...
hahah nyaris tak bersawang jerkkk....
hihii...
ari ni ekceli tadak mood nak start coding...
insyaAllah lepas hapdet blog ni bleh starts belek coding....
okla...
tak nak curi masa byk2 utk blog ni...
till then...
kita berblog lagi..
tatatatatattata
posted by Mama Hakim @ 10:14 AM   1 comments